FRIVILLIGSENTRALENE er en plass for alle som bor i byen vår. Oslo er så heldig å ha Frivilligsentraler i hver bydel som arbeider med å skape trygge, aktive og attraktive nærmiljøer hvor folk kan trives og være stolte av å bo. I tråd med OXLO, Oslos eget verdidokument, står vi for følgende verdier:  

  •  Vi mener at alle innbyggere har lik verdi og skal behandles som enkeltindivider.
  • Vi sikrer at innbyggerne blir sett, hørt og inkludert i byens lokalsamfunn.
  • Vi styrker toleranse, gjensidig respekt og forståelse gjennom økt kunnskap og samhandling mellom folk med ulik bakgrunn.
  •  Vi mener at alle har et ansvar for å gjøre Oslo til en trygg, åpen og levende by, der barn, unge og voksne kan utvikle sin egen identitet og fremtid.
  •  Vi ser på innbyggernes forskjellighet og mangfold som byens fremtid og viktigste ressurs. 
  • Vi bidrar til en positiv utvikling ved å engasjere folk i frivillig arbeid som skaper trygge og levende lokalsamfunn.

Man skulle kanskje tro at Majorstuen ikke er en god plass for bier, men de frivillige på Tidemandstuen har 100 000 av dem!

Hver onsdag (15:30-17:30) holder Språkkaféen på Haugerud frivilligsentral åpent og det er gratis. Dette er et uformelt møtested (drop-in) for alle som ønsker å bli bedre i norsk, og samtidig bli kjent med norsk kultur. Her får de prate sammen ved småbord med frivillige som snakker godt norsk.

 En kveld i desember arrangerte Ellingsrudåsen frivilligsentral julebord for frivillige og samarbeidspartnere i nærmiljøet. Frivilligsentralen holder til på Ellingsrudåsen senter, og har også ansvaret for møteplassen «Store Verden». Frivillig-oslo.no besøkte julebordet med kamera og stilte spørsmål til noen av deltakerne.

Aktiviteter kan fort bli en dyr investering. Det har frivilligsentralen på St. Hanshaugen gjort noe med. 

En dag i uken treffes en engasjert gruppe på fire på frivillighetssentralen for å utvikle aktiviteter
for de unge i nærmiljøet. 

 Mye arbeid er lagt ned på å samle informasjon om all frivilligheten i bydel Ullern.

 En sosial entreprenør er en som har idèer om hvordan vi kan bygge nye arenaer for innbyggerne i byen vår med frivillighet. Har du drømmer om dette, men vet ikke hvordan du kommer i gang? 

Veien til et liv uten rus er lang, men folkene på SAFIR gjør sitt beste for å hjelpe dem som er underveis.

  Vi samles på onsdager, klokka 11, hver onsdag, gjennom året. Anne og damene steiker vakler, koker kaffe, trakterer oss og humrer og ler på kjøkkenet, samtalene kan nemlig være høylytte og hysterisk morsomme eller så mannssjåvinistiske at de stikker nesa frem og bryr seg, kommenterer eller skjenner, fysj..fysj.

 En liten tur med mye glede

 Stadig flere kommuner for øynene opp for hva en frivilligsentral kan gjøre for lokalsamfunnet.

 Akersposten skriver i dag om hvordan elever på Ris Ungdomsskole hjelper frivilligsentralene i Oslo!

Her får du se litt fra frivilligsentraler i hele landet.  

 «Jeg har aldri angret et sekund» sier Ola.