Frivilligsentralenes informasjonsvideo

Her får du se litt fra frivilligsentraler i hele landet.