Ny frivilligsentral i Lyngen

 Stadig flere kommuner for øynene opp for hva en frivilligsentral kan gjøre for lokalsamfunnet.

- Vi ser at det i dagens samfunn er ekstra viktig å legge til rette for og styrke det frivillige arbeidet, sier Gudmundsen.

Sytten nye frivilligsentraler, derav to i Troms, får støtte fra regjeringen.

- Det ligger i kortene at Lyngen kommune neste år før støtte til driften, men det blir ikke formelt klart før Statsbudsjettet foreligger, foreteller Kent Gudmundsen.

Nøkkelperson

Bernt Olav Johansen er leder av interimsstyret for frivilligsentralen i Lyngen.

Lyngen kommune har tidligere i år vedtatt å støtte sentralen med å omdisponere 200.0000 kroner. Beløpet utgjør egenandelen.

- Første oppgave blir å ansette daglig leder i 100 prosent-stilling. Vi håper ansettelsen kan skje i slutten av august. Daglig leder blir en nøkkelperson i driften, sier Johansen.

Vedtekter og formålsparagraf er tidligere vedtatt av levekårsutvalget.

Møteplass

Frivilligsentral defineres som en møteplass for enkeltmennesker, lag, forening og det offentlige. Sentralen skal være åpen og inkluderende, slik art den når ut til brede lag av befolkningen.

- På den ene siden har vi de som vil gjøre en dugnadsjobb. På den andre siden har vi de som har behov for ulike former for hjelp og assistanse.

- Hvilke gjøremål er aktuelle?

- Kåfjord har over år hatt en veldreven sentral. Der samles enslige eldre til aktivitet. En annen oppgave er å reise sammen med pasienter som skal til UNN. Hjelperne jobber i utgangspunktet gratis, forteller Bernt Olav Johansen.

Les hele artikkelen her.