Her finner du frivilligsentralen i bydel Ullern


Hoffsveien 25, 0275 Oslo
Postadresse: P.b. 27 Smedstad, 0309 Oslo
Tel. 22 52 30 05
Epost:  ullernfrivilligsentral@bymisjon.no 
www.bymisjon.no/ullern