Vi trenger sosiale entreprenører!

 En sosial entreprenør er en som har idèer om hvordan vi kan bygge nye arenaer for innbyggerne i byen vår med frivillighet. Har du drømmer om dette, men vet ikke hvordan du kommer i gang? 

 Vi trenger sosiale entreprenører! 

Frivilligsentralene i Oslo kan gi deg:
*Rådgivning
* Hjelp til offentlige skjemaer o.l.
* Bistand til å søke midler
* Låne ut lokaler
Send en epost til vestreakerfrivillig@gmail.com og fortell om deg og det du vil skape, så tar vi kontakt med deg!