Frivilligmeldingen til Ullern er klar!

 Mye arbeid er lagt ned på å samle informasjon om all frivilligheten i bydel Ullern.

 Frivilligmelding for Bydel Ullern ble lansert 22.oktober 2014. Begeistring, engasjement og mangfold er tre ord som beskriver frivilligheten i Bydel Ullern. Les og la deg begeistre!
Følg lenken, eller finn den på Bydel Ullerns nettside.

Det er mange som gjør en forskjell i Bydel Ullern. Det frivillige arbeidet i bydelen vitner om ulike arenaer der mennesker - små og store - stiller opp for hverandre, hjelper hverandre, utvikler seg og får noe igjen for innsatsen.
Frivilligheten har fotfeste i vårt nærmiljø, og det beriker mange menneskers liv. Utfordringen nå
er optimalisere frivilligheten, klare å samarbeide på kryss og tvers, ta hverandres ressurser i bruk
og inspirere hverandre til fortsatt frivillig arbeid.

Se Frivilligmeldingen på denne nettadressen:

issuu.com/bymisjon/docs/frivilligdokument-_ullern_2013-ende/0