Ungdomsarbeid

Frivilligsentralene ønsker flere aktiviteter for ungdom i nærmiljøene. Dette kan for eksempel være turer, idrett, musikk, dans, foto, samtalegrupper, språkkurs, treningstilbud eller møteplasser. Vi jobber sammen med frivillig ungdom for å skape nye aktiviteter og vi trenger også voksene til å hjelpe til. 

Vil du bidra til flere ungdomsaktiviteter i Oslo? Ta kontakt med en av oss;


Ellingsrudåsen Frivilligsentral

Sagene Frivilligsentral 

Agenda X

Stovner Frivilligsentral